podmínky použití

Podmínky použití

1. Webové stránky autosport.guru (dále jen,,Stránka) poskytuje informace o internetových hazardních hrách a je primárně určená pro osoby starší 18 let (dále jen „Uživatelé“).

2. Stránka slouží pouze jako zdroj nezávislých informací a poradenství pro hráče a není poskytovatelem online služeb v oblasti hazardních her. Veškeré informace uvedené na této stránce mají výhradně informační charakter.

3. Děláme vše, co je v našich silách, aby byly všechny informace na našich stránkách aktuální a přesné. Ale vzhledem ke stále se měnícímu prostředí v oblasti online hazardních her to nemůžeme vždy zaručit. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené používáním informací uvedených na naší stránce.

4. Provozovatel Stránky nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout zapojením se do internetových hazardních her.

5. Stránka obsahuje odkazy na weby třetích stran. Stránka nijak neovlivňuje obsah takových webů a nenese za něj žádnou odpovědnost. Před zapojením se do kterékoli z hráčských aktivit, doporučujeme důkladně si přečíst všechna pravidla a podmínky používání webů třetích stran.

6. Uživatelé přistupují na stránku ze své vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za to, že jejich jednání je v souladu s platnou legislativou, jíž podléhají.

7. Uživatel stránky automaticky souhlasí s podmínkami používání a potvrzuje, že těmto pravidlům porozuměl a bude se jimi řídit. Ti uživatelé, kteří s nimi nesouhlasí, nesmí používat stránku.

8. Vyhrazujeme si právo omezit používání celého obsahu stránky nebo jejích jednotlivých částí uživatelům z určitých zemí nebo oblastí v zájmu neporušování místní legislativy.

9. V případě, že uživatel na stránce zpozoruje nepřesnosti ve zveřejněných informacích, nebo pokud tyto údaje nejsou v souladu s platnou legislativou dané země, prosíme, ať nás kontaktuje na e-mailové adrese guru@autosport.guru. Je v našem největším zájmu postupovat v souladu se zákony všech zemí, ve kterých je stránka dostupná našim uživatelům.

Publikováno 12.4.2021.