podmienky používania

Podmienky používania

1. Webová stránka autosport.guru (ďalej len ,,Stránka) poskytuje informácie o internetových hazardných hrách a je primárne určená pre osoby staršie ako 18 rokov (ďalej len „Používatelia“).

2. Stránka slúži iba ako zdroj nezávislých informácií a poradenstva pre hráčov a nie je poskytovateľom online služieb v oblasti hazardných hier. Všetky informácie uvedené na tejto stránke majú výhradne informačný charakter.

3. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby boli všetky informácie na našich stránkach aktuálne a presné. Ale, vzhľadom na stále sa meniace prostredie v oblasti online hazardných hier to nemôžeme vždy zaručiť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním informácií uvedených na našej stránke.

4. Prevádzkovateľ Stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vám môžu vzniknúť zúčastňovaním sa na internetových hazardných hrách.

5. Stránka obsahuje odkazy na webové lokality tretích strán. Stránka nijako neovplyvňuje obsah takýchto webových lokalít a nenesie zaňho žiadnu zodpovednosť. Pred zapojením sa do ktorejkoľvek z hráčskych aktivít, vám odporúčame si dôkladne prečítať všetky pravidlá a podmienky používania webových lokalít tretích strán.

6. Používatelia pristupujú na stránku zo svojej vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za to, že ich konanie je v súlade s platnou legislatívou, ktorej podliehajú.

7. Používateľ  stránky automaticky súhlasí s podmienkami používania a potvrdzuje, že týmto pravidlám porozumel a bude sa nimi riadiť. Tí používatelia, ktorí s nimi nesúhlasia, nesmú používať stránku.

8. Vyhradzujeme si právo obmedziť používanie celého obsahu stránky alebo jej jednotlivých častí užívateľom z určitých krajín, alebo oblastí v záujme neporušovania miestnej legislatívy.

9. V prípade, že užívateľ na stránke spozoruje nepresnosti v uverejnených informáciách alebo, ak tieto údaje nie sú v súlade s platnou legislatívou danej krajiny, prosíme nech nás kontaktuje na emailovej adrese guru@autosport.guru. Je v našom najväčšom záujme postupovať v súlade so zákonmi všetkých krajín, v ktorých je stránka dostupná našim užívateľom.

Publikované 12.4.2021.